Warning: file_put_contents(): Only 0 of 7758 bytes written, possibly out of free disk space in /home/kei/public_html/079.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Plugin/InstallUtils.php on line 349
Dotacje z Unii Europejskiej

Bezzwrotne środki z Unii Europejskiej

Fundusze europejskie cieszą się dużym zainteresowaniem wielu jednostek tak przedsiębiorstw prywatnych jak i instytucji. Bardzo dużą popularnością jak dotąd cieszyły się dotacje na założenie własnej działalności gospodarczej. Wedle statystyk na ten cel została przekazana ogromna pula pieniędzy. Popyt na ten rodzaj funduszy tłumaczyć może fakt, że były to bezzwrotne środki unijne.

Programy Operacyjne dają możliwość rozwoju dzięki przyznaniu bezzwrotnych środków pieniężnych przeznaczanych na różne cele dla przedsiębiorców jak i studentów czy rolników. Mają za zadanie wyrównywać poziom rozwoju poszczególnych regionów jak też ich celem jest poprawienie stanu gospodarki, jako całości.

Polska, będąc krajem przynależącym do Unii Europejskiej od 2004 roku ma prawo korzystać z takiej pomocy. Udzielają jej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dotujący zwiększenie zatrudnienia w średnich i małych firmach, ochronę środowiska, sferę kultury i turystykę w tym także środki na agroturystykę, rozwój społeczno- informatyczny. Ponadto istnieje jeszcze Europejski Fundusz Społeczny, Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej, Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa. Wszystkie noszą wspólną nazwę funduszy strukturalnych.

W ich ramach działają także unijne programy dla oświaty: szkół i przedszkoli także tych prywatnych, dotacje dla rolnictwa, środki na przeciwdziałanie bezrobociu czy też projekty opracowane specjalne dla małych przedsiębiorstw.

Jak pozyskać dotacje z UE, z pewnością wiele osób już to wie i korzysta z nich. Aby w ogóle móc myśleć o rozwoju danej aktywności: przedsiębiorstwa czy też gospodarstwa rolnego trzeba najpierw wyjść od pomysłu, zaplanowania jego realizacji, próby przewidywania skutków danej działalności. W tym celu należy opracować biznesplan i wypełnić wniosek o dofinansowanie, który wraz z innymi wymaganymi dokumentami należy złożyć w odpowiednim miejscu zależnie od tego w jakiej dziedzinie chcemy zaistnieć. Dla rolnictwa będzie to Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a dla osób starających się o środki na działalność gospodarczą Urząd Pracy.

Same europejskie dotacje dla przedsiębiorstw dotyczą kilku różnych sfer oddziaływania, dlatego w zależności od rodzaju funduszu składa się inne wnioski i dołącza inne dokumenty. Praktycznie każda działalność może być w całości lub chociaż w jakimś procencie pokryta przez unijne dotacje.